ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX (18/03/2015)

Tổ chức từ ngày 28-29/7/2010, tại hội trường Đa năng Thành phố. Đại hội đã bầu ra 45 đồng chí vào BCH...
xem tiếp